Jak zmienić tryb całego biura na zdalny?

Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost popularności zdalnego trybu pracy. Wiele firm z powodzeniem pracuje w taki sposób uznając go za owocny i nie przynoszący strat. 

Jak zacząć przygotowanie do pracy zdalnej?

Aby umożliwić pracownikom wykonywanie swoich pracowniczych zadań i obowiązków z domu, z takim samym efektem jak biurze, należy wprowadzić odpowiednie zmiany. Przede wszystkim obieg dokumentów w firmie powinien być zmieniony ze standardowego na elektroniczny, co umożliwi wszystkim zatrudnionym dostęp do materiałów a oprogramowanie firmowe dostępne poza nią. Unikniemy także sytuacji, że jakakolwiek  dokumentacja wychodzi poza biuro, co w wielu firmach jest niedopuszczalne. Każdy pracownik powinien mieć także możliwość korzystania z programów pracowniczych na swoim prywatnym sprzęcie, albo pracodawca powinien udostępnić sprzęt służbowy. Praca zdalna nie powinna wymagać od zatrudnionego większego nakładu sił i środków, niż ma to miejsce w miejscu pracy. Kierownik jasno powinien ustalić zasady pracy zdalnej, aby każdy zatrudniony miał jasny komunikat odnośnie oczekiwań i formy wynagrodzenia. Ważne jest także ustalenie formy komunikacji między kierownictwem a współpracownikami, aby wszelka formalna komunikacja była zachowana.

Otwarcie biura w trybie pracy zdalnej

Wraz z początkiem biznesu łatwiej jest mu nadać odpowiedni kierunek, dlatego otwierając firmę, która ma funkcjonować zdalnie, należy się do tego przygotować pod kątem sił i środków. Proces rekrutacji najlepiej przeprowadzić online, co nakreśli przyszłym pracownikom idee firmy. Ustalając kwestie wynagrodzenia, warto wprowadzić system motywacyjny, czyli wynagradzać za efekty pracy, a nie za ilość czasu spędzonego na pracy. Pomoże to zredukować ewentualne oszustwa i nie obciąży firmy finansowo. Istotne jest także wypracowanie szybkiego i prostego kanału komunikacji z pracownikami, który usprawni przepływ informacji a także przepływ dokumentów. W tym przypadku dokumenty w formie papierowej, powinny być zastąpione elektronicznymi.

Zmiana trybu pracy na zdalny wymaga zachowania samodyscypliny od pracowników, utrzymania produktywności i dobrej organizacji. Jest jednak bardzo wygodną formą pracy, do której współcześnie dąży wiele firm. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *